Still opp

Endre stablerekkefølgen til de(de) valgte objektene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Ă…pne sprettoppmenyen og velg Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon Arranger

Still opp


Lag for tekst og bilder

Alle objekter som blir satt inn i et dokument blir stablet oppe på hverandre. Bruk «Still opp»-kommandoer for å endre stablingsrekkefølgen. Du kan ikke endre stablingsrekkefølge for tekst.

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst sĂĄ det ligger foran alle andre objekter.

Flytt framover

Flytt objektet ett nivå opp, nærmere toppen av stabelen.

Flytt bakover

Flytt objektet ett nivå ned, nærmere bunnen av stabelen.

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Til forgrunn

Flytt objektet foran teksten.

Til bakgrunn

Flytt objektet bak teksten.

Supporter oss!