Vend horisontalt

Vender det eller de valgte objektene horisontalt fra venstre til høyre.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Velg Roter eller Vend - Horisontalt

Fra verktøylinjer:

Ikon Vend horisontalt

Vend horisontalt


Supporter oss!