Speil vannrett

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form → Speilvend → Vannrett (LibreOffice Draw)

Velg Format → Bilde → Egenskaper og klikk på fanen Bilde.

Velg Format → Speilvend → Vannrett

Høyreklikk et valgt objekt og velg Speilvend → Vannrett (LibreOffice Impress)


Supporter oss!