Horisontalt

Vender det eller de valgte objektene horisontalt fra venstre til høyre.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form → Speilvend → Horisontalt (LibreOffice Draw)

Velg Format → Bilde → Egenskaper og klikk på fanen Bilde.

Velg Format → Speilvend → Horisontalt

Høyreklikk et valgt objekt og velg Speilvend → Horisontalt (LibreOffice Impress)


Supporter oss!