Speil loddrett

Vender valgte objekt(er) vertikalt fra topp til bunn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre – Speilvend – Loddrett (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend → Loddrett (i presentasjoner)


Supporter oss!