Vend vertikalt

Vender valgte objekt(er) vertikalt fra topp til bunn.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Choose Rotate or Flip - Vertically

Fra verktøylinjer:

Ikon Vend vertikalt

Vend vertikalt


Supporter oss!