Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form – Speilvend (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend (i presentasjoner).


Speil loddrett

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Horisontalt

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Supporter oss!