Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form – Speilvend (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend (i presentasjoner).


Speil loddrett

Vender valgte objekt(er) vertikalt fra topp til bunn.

Horisontalt

Vender det eller de valgte objektene horisontalt fra venstre til høyre.

Supporter oss!