Speil

Speil det valgte objektet vannrett eller loddrett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form – Speilvend (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend (i presentasjoner).


Speil loddrett

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Speil vannrett

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Supporter oss!