Speil

Speil det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Velg Roter eller Vend

Fra verktøylinjer:

Ikon Roter eller Vend

Roter eller Vend


Vend vertikalt

Vender valgte objekt(er) vertikalt fra topp til bunn.

Vend horisontalt

Vender det eller de valgte objektene horisontalt fra venstre til høyre.

Supporter oss!