Forklaring

Angi egenskapene for den valgte forklaringen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Posisjon og størrelse - Bildeforklaring-fanen. Dette er bare tilgjengelig for tekstboksforklaringer, ikke for bildetekster med egendefinerte former.


Merknadsikon

Disse meldingene er en arv fra de første versjonene av LibreOffice. Du må tilpasse en verktøylinje eller meny for å sette inn disse meldingene. De nyere bildeforklaringene med egendefinerte former tilbyr flere funksjoner, for eksempel en Callout-verktøylinjeIkon hvor du kan velge formen.


Forklaringsstiler

Trykk på Forklaringsstilen du vil bruke på forklaringen.

Avstand

Velg hvor stort mellomrom du vil ha mellom forklaringsboksen og dens linje.

Forlengelse

Velg hvor forklaringslinjen skal starte i forhold til forklaringsboksen.

Lengde

Velg lengden på linjen til forklaringsboksen.

Merknadsikon

Boksen Lengde er bare tilgjengelig hvis du velger forklaringsstilen Vinklet forbindelseslinje, og ikke krysser av for Best mulig.


Best mulig

Trykk her for å vise en enkeltvinklet linje på best mulig måte.

Supporter oss!