Forklaring

Angi egenskapene for den valgte forklaringen.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


Merknadsikon

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


Forklaringsstiler

Trykk på Forklaringsstilen du vil bruke på forklaringen.

Avstand

Velg hvor stort mellomrom du vil ha mellom forklaringsboksen og dens linje.

Forlengelse

Velg hvor forklaringslinja skal starte i forhold til forklaringsboksen.

Lengde

Velg lengden på linjen til forklaringsboksen.

Merknadsikon

Boksen Lengde er bare tilgjengelig hvis du velger forklaringsstilen Vinklet forbindelseslinje, og ikke krysser av for Best mulig.


Best mulig

Trykk her for å vise en enkeltvinklet linje på best mulig måte.

Supporter oss!