Skråstilling og hjørneradius

Skråstill det valgte objektet eller avrund hjørnene på et rektangulært objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Posisjon og størrelse - Skrå- og hjørneradius-fanen.


Hellning og Hjørne and Corner Radius faneside

Hjørneradius

Du kan bare avrunde hjørnene til et rektangulært objekt.

Radius

Velg radiusen på sirkelen du vil bruke til å avrunde hjørnene.

Skråstill

Skråstiller det valgte objektet langs en akse du angir.

Vinkel

Skriv inn vinkelen på skråaksen.. Skråvinkelen er relatert til hvor mye et objekt skråner eller skråner fra sin normale vertikale posisjon.

Kontrollpunkt 1 og 2

Noen former har et spesielt håndtak som du kan dra for å endre egenskapene til formen. Musepekeren endres til et håndsymbol over disse spesialhåndtakene. Kontrollpunktene refererer til X- og Y-koordinatene til posisjonen til disse håndtakene. Når objektet ikke har noe håndtak, er verdiene i disse boksene null. Når formen har ett kontrollpunkt, er koordinatene til det andre kontrollpunktet null.

Angi en verdi for å angi X- og Y-koordinatene til kontrollpunktene til objektet.

Kontrollpunkter i en form

Supporter oss!