Rotasjon

Roter det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Posisjon og størrelse - Rotasjon-fanen.

Ikon Roter

Roter


Pivot Point

Det valgte objektet roteres rundt et omdreiningspunkt som du angir. Omdreiningspunktet er som standard i midten av objektet.

note

Hvis du angir et omdreiningspunkt for langt på utsiden av objektets grenser, er det mulig at objektet blir rotert ut av siden.


Position X

Velg avstanden mellom venstre sidekant og rotasjonspunktet.

Position Y

Velg loddrett avstand mellom rotasjonspunktet og toppen av siden.

Default settings

Trykk der du vil plassere pivot-punktet (omdreiningspunktet).

Rotation Angle

Angi antallet grader som det valgte objektet skal roteres, eller bruk rotasjonsgitteret.

Vinkel

Velg hvor mange grader det valgte objektet skal roteres.

Default settings

Trykk for å velge rotasjonsvinkelen i steg på 45 grader.

Supporter oss!