Posisjon og størrelse

Endre størrelsen på eller flytt det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på tekstboksen eller formen for å velge, og deretter...

Velg Format - Posisjon og størrelse - Plassering og størrelse-fanen.

Åpne kontekstmenyen for valgt objekt - velg Plassering og størrelse - Plassering og størrelse-fanen.

Ikon posisjon og størrelse

Posisjon og størrelse menyikon


Størrelse

Bredde

Velg hvor bredt det valgte objektet skal være.

Høyde

Velg hvor høyt det valgte objektet skal være.

Behold størrelsesforhold

Beholder bredde- og høydeforholdet når du endrer bredde- eller høydeinnstillingen i dialogboksen.

Beskytt

Posisjon

Forhindrer endringer i plasseringen og størrelsen til det valgte objektet.

Størrelse

Lås størrelsen på objektet.

Supporter oss!