Posisjon og størrelse

Endre størrelsen på eller flytt det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Click on textbox or shape to select, then...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.

Open context menu for selected object - choose Position and Size - Position and Size tab.

Icon Position and Size

Position and Size menu icon


Størrelse

Bredde

Velg hvor bredt det valgte objektet skal være.

Høyde

Velg hvor høyt det valgte objektet skal være.

Behold størrelsesforhold

Maintains the width and height ratio when changing the width or height setting in the dialog box.

Beskytt

Posisjon

Prevents changes to the position and size of the selected object.

Størrelse

Lås størrelsen på objektet.

Supporter oss!