Posisjon og størrelse

Endre størrelsen på eller flytt det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Posisjon og Størrelse.


Posisjon

Angi plasseringen av det valgte objekt på siden.

Posisjon X

Velg hvor langt du vil flytte objektet vannrett i forhold til startpunktet i rutenettet.

Posisjon Y

Velg hvor langt du vil flytte objektet loddrett i forhold til startpunktet i rutenettet.

Basispunkt

Trykk på et grunnpunkt i rutenettet og velg deretter hvor langt du vil forskyve objektet bort fra grunnpunktet. Dette grunnpunktet ble valgt i boksene for posisjon Y og posisjon X; grunnpunktet stemmer overens med håndtakene på et objekt.

Størrelse

Angi hvor mye du vil endre det valgte objektets størrelse i forhold til det valgte grunnpunktet.

Bredde

Velg hvor bredt det valgte objektet skal være.

Høyde

Velg hvor høyt det valgte objektet skal være.

Behold størrelsesforhold

Behold samme størrelsesforhold på objektet når du endrer størrelse på det.

Basispunkt

Trykk på et grunnpunkt i rutenettet og skriv inn en ny størrelsen på det valgte objektet i boksene for høyde og bredde.

Beskytt

Posisjon

Forhindre at det valgte objektet kan bli flyttet eller få en annen størrelse.

Størrelse

Lås størrelsen på objektet.

Tilpass

Specifies, if the size of a drawing object should be adjusted to fit the size of entered text.

Tilpass bredde til tekst

Utvid objektbredden til å samsvare med tekstbredden hvis objektet er mindre enn teksten.

Tilpass høyde til tekst

Utvid objekthøyden til å samsvare med teksthøyden hvis objektet er mindre enn teksten.

Supporter oss!