Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Posisjon og størrelse.


Posisjon og størrelse

Endre størrelsen på eller flytt det valgte objektet.

Rotasjon

Roter det valgte objektet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!