Tekst

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - - Tekst-fanen.


Teksten er plassert i forhold til kantene til tegne- eller tekstobjektet.

Tegne objekttekst

Tilpass bredde til tekst

Utvid objektbredden til å samsvare med tekstbredden hvis objektet er mindre enn teksten.

Tilpass høyde til tekst

Utvid objekthøyden til å samsvare med teksthøyden hvis objektet er mindre enn teksten.

Tilpass til ramme

Endre størrelsen på teksten slik at den passer til hele området til tegningen eller tekstobjektet. Denne kontrollen er kun tilgjengelig når de andre "tilpasnings"-kontrollene ikke er valgt.

Juster til omriss

Tilpasser tekstflyten slik at den samsvarer med konturene til det valgte tegneobjektet.

Egendefinert formtekst

Tekstbryting i form

Bryter teksten du legger til etter at du har dobbeltklikket på en selvvalgt form som skal passe inni formen.

Tilpass størrelsen på figuren slik at teksten passer.

Endre en selvvalgt form så den passer til teksten du skriver inn etter at du har ha dobbeltklikket på formen.

Avstand fra kantlinjer

Angi avstanden som skal være mellom tegne- eller tekstobjektets kanter og tekstens kanter.

Venstre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom venstre kant av tegninga eller tekstobjektet, og venstre marg.

Høyre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom høyre kant av tegninga eller tekstobjektet, og høyre marg.

Topp

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom øvre kant av tegninga eller tekstobjektet, og toppmargen.

Bunn

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom nedre kant av tegninga eller tekstobjektet, og bunnmargen.

Tekstanker

Angi ankertypen og ankerposisjonen.

Bildefelt

Velg hvor du vil plassere tekstankeret.

Full bredde

Forankrer teksten til hele bredden av tegneobjektet eller tekstobjektet.

Supporter oss!