Tekst

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - - Text tab.


Teksten er plassert i forhold til kantene til tegne- eller tekstobjektet.

Drawing Object Text

Tilpass bredde til tekst

Utvid objektbredden til å samsvare med tekstbredden hvis objektet er mindre enn teksten.

Tilpass høyde til tekst

Utvid objekthøyden til å samsvare med teksthøyden hvis objektet er mindre enn teksten.

Tilpass til ramme

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Juster til omriss

Adapts the text flow so that it matches the contours of the selected drawing object.

Custom Shape Text

Tekstbryting i form

Bryter teksten du legger til etter at du har dobbeltklikket på en selvvalgt form som skal passe inni formen.

Tilpass størrelsen på figuren slik at teksten passer.

Endre en selvvalgt form så den passer til teksten du skriver inn etter at du har ha dobbeltklikket på formen.

Avstand fra kantlinjer

Angi avstanden som skal være mellom tegne- eller tekstobjektets kanter og tekstens kanter.

Venstre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom venstre kant av tegninga eller tekstobjektet, og venstre marg.

Høyre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom høyre kant av tegninga eller tekstobjektet, og høyre marg.

Topp

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom øvre kant av tegninga eller tekstobjektet, og toppmargen.

Bunn

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom nedre kant av tegninga eller tekstobjektet, og bunnmargen.

Tekstanker

Angi ankertypen og ankerposisjonen.

Bildefelt

Velg hvor du vil plassere tekstankeret.

Full bredde

Anchors the text to the full width of the drawing object or text object.

Supporter oss!