Mønster

Fyller objektet med et enkelt tofarget mønster valgt på denne siden.

Mønster

Viser tilgjengelige mønstre. Du kan også endre eller lage ditt eget mønster.

note

For å gi nytt navn til et mønster, velg mønsteret, høyreklikk og velg Gi nytt navn. For å slette et mønster, velg mønsteret, høyreklikk og velg Slett.


Legg til

Legger til et tilpasset mønster til gjeldende liste. Spesifiser egenskapene til mønsteret ditt, og klikk deretter på denne knappen.

Modifiser

Bruker gjeldende mønsteregenskaper på det valgte mønsteret. Hvis du vil, kan du lagre mønsteret under et annet navn.

Alternativer

Tegn eller endre et mønster.

Mønsterredigerer

Tegn mønsteret i tavlen med 8 x 8 piksler. Klikk på en mønsterpiksel for å aktivere den, klikk igjen for å deaktivere den.

Forgrunnsfarge

Angi fargen på de aktiverte mønsterpikslene.

Bakgrunnsfarge

Angi fargen på de deaktiverte mønsterpikslene.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!