Skygge

Legg til en skygge til det valgte tegneobjektet, og definer egenskapene til skyggen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Område - Skygge-fanen.


Egenskaper

Angi de ønskede egenskaper for skyggen.

Bruk skygge

Legger til en skygge til det valgte tegneobjektet.

Posisjon

Klikk der du vil kaste skyggen.

Avstand

Skriv inn avstanden du vil at skyggen skal forskyves fra det valgte objektet.

Farge

Velg en farge for skyggen.

Gjennomsiktighet

Skriv inn en prosentandel fra 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (gjennomsiktig) for å spesifisere gjennomsiktigheten til skyggen.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Skygge

Legger til skygge på det valgte objektet. Hvis objektet allerede har en skygge, vil skyggen bli fjernet. Hvis du trykker på denne knappen uten å ha valgt et objekt, vil det neste objektet du tegner få skygge.

Ikon Legg til skygge

Skygge

Supporter oss!