Punktbilde

Select a bitmap that you want to use as a fill image, or add your own bitmap pattern.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Area - Bitmaps tab.


Bitmap

Lists the available bitmaps. You can also import bitmaps.

To rename a bitmap, select the bitmap, right-click and choose Rename. To delete a bitmap, select the bitmap, right-click and choose Delete.

Add/Import

Finn bildet som du vil importere, og velg deretter Åpne. Bildet vil bli lagt til i bunnen av lista over mønstre.

note

Imported bitmaps are saved in your user profile and can be used in other documents.


Options

Style

Size

Size of the tiles and the custom size.

Position

Select the anchoring position of the bitmap image inside the object area.

Tiling Position

Tiling Offset

Select the tiles offset in rows or columns. Use the spin button to specify the offset value.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!