Fargeoverganger

Velg en gradient, endre egenskapene til en gradient, eller lagre en ny gradient.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Område - Gradienter-fanen.


Gradient

Viser tilgjengelige gradienter. Du kan også endre eller lage dine egne gradienter.

Legg til

Legg til en egen fargeovergang i listen. Angi hvilke egenskaper fargeovergangen skal ha før du trykker på denne knappen.

Endre

Kopierer egenskapene fra den gjeldende fargeovergangen til den valgte fargeovergangen. Du kan lagre fargeovergangen under et annet navn.

note

For å gi nytt navn til en gradient, velg gradienten, høyreklikk og velg Endre navn. For å slette en gradient, velg gradienten, høyreklikk og velg Slett.


Alternativer

Bruk alternativene for å definere eller endre en gradient.

Type

Velg hva slags fargeovergang du vil bruke eller opprette.

Senter X

Angi den horisontale forskyvningen for gradienten, der 0 % tilsvarer den gjeldende horisontale plasseringen av endepunktfargen i gradienten. Endepunktfargen er fargen som er valgt i Til Farge-boksen.

Senter Y

Skriv inn den vertikale forskyvningen for gradienten, der 0 % tilsvarer den gjeldende vertikale plasseringen av endepunktfargen i gradienten. Endepunktfargen er fargen som er valgt i Til Farge-boksen.

Vinkel

Angi rotasjonsvinkelen på den valgte fargeovergangen.

Overgangsstart

Angi hvor mye du vil justere området til endepunktfargen på gradienten med. Endepunktfargen er fargen som er valgt i Til Farge-boksen.

Fra Farge

Velg den fargen som fargeovergangen skal starte med.

Skriv inn intensiteten for fargen i boksen Fra farge, der 0 % tilsvarer svart og 100 % til den valgte fargen.

Til Farge

Velg den fargen fargeovergangen skal slutte med.

Skriv inn intensiteten for fargen i boksen Til Farge, der 0 % tilsvarer svart og 100 % til den valgte fargen.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!