Fargeoverganger

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Område - Gradienter-fanen.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Legg til

Legg til en egen fargeovergang i listen. Angi hvilke egenskaper fargeovergangen skal ha før du trykker på denne knappen.

Endre

Kopierer egenskapene fra den gjeldende fargeovergangen til den valgte fargeovergangen. Du kan lagre fargeovergangen under et annet navn.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Type

Velg hva slags fargeovergang du vil bruke eller opprette.

Senter X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Senter Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Vinkel

Angi rotasjonsvinkelen på den valgte fargeovergangen.

Kantlinje

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Velg den fargen som fargeovergangen skal starte med.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Velg den fargen fargeovergangen skal slutte med.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!