Set the fill options for the selected drawing object or document element.

You can add custom colors, gradients, hatchings, two color patterns and bitmap patterns to the default lists for later use.

For å bruke denne funksjonen …


Ingen

Do not fill the selected object.

Colors

Select a color to apply, save the current color list, or load a different color list.

Velg den fylltypen du vil bruke på tegneobjektet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!