Område

Angi hva objektene skal fylles med.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Område → Område

På verktøylinja Linje og fyll klikk

Ikon

Område


Område

Velg hvordan flater i det tegnede objektet skal fylles.

Skygge

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!