Område

Angi hva objektene skal fylles med.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Område.

På verktøylinjen Linje og fyll klikk

Ikon Område

Område


Area (Background, Highlighting)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Skygge

Legg til en skygge til det valgte tegneobjektet, og definer egenskapene til skyggen.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!