Område

Angi hva objektene skal fylles med.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Area.

På verktøylinjen Linje og fyll klikk

Icon Area

Område


Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Skygge

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!