Pilstiler

Lag eller endre en stil for pilspisser.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Linje - Pilstiler-fanen.


Organiser pilstiler

Lar deg organisere listen med pilstiler.

Tittel

Vis navnet på den valgte pilstilen.

Pilstil

Angi en forhåndsvalgt pilstil fra listen.

Legg til

Velg et objekt i dokumentet og klikk her for å lage en tilpasset pilstil.

Endre

Gi nytt navn til den valgte pilstilen.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Last inn pilstiler

Importer en liste med pilstiler.

Lagre pilstiler

Lagre listen med pilstiler slik at den kan hentes fram igjen senere.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!