Linje

Angi egenskaper for linja du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Line - Line tab.

Choose View - Styles - open context menu and choose Modify/New - Line tab (presentation documents).

Choose Format - Title - Borders tab (charts).

Choose Format - Legend - Borders tab (charts).

Choose Format - Axis - Line tab (charts).

Choose Format - Grid - Line tab (charts).

Choose Format - Chart Wall - Borders tab (charts).

Choose Format - Chart Floor - Borders tab (charts).

Choose Format - Chart Area - Borders tab (charts).


Linjeegenskaper

Stiler

Select the line style that you want to use.

Ikon

Linjestil

Farger

Select a color for the line.

Ikon

Linjefarge

Bredder

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikon

Linjebredde

Gjennomsiktighet

Angi graden av gjennomsiktighet for linja. Du kan velge en verdi mellom 0 % (ikke gjennomsiktig) og 100 % (helt gjennomsiktig).

Ikon

Angi innstillingene for datapunktsymbolene i diagrammet.

Velg

Angi stilen til symbolet som du vil bruke i diagrammet ditt. Hvis du velger automatisk, bruker LibreOffice standardsymbolene for den valgte diagramtypen.

Bredde

Velg hvor bredt symbolet skal være.

Høyde

Velg hvor høyt symbolet skal være.

Behold størrelsesforhold

Beholder proporsjonene til symbolet/tegnet når du endrer høyden eller bredden.

Pilstiler

Du kan legge til nye pilhoder til en eller begge endene. Velg pilen i dokumentet og gå til fanenPilstiler i dette dialogvinduet for å legge til en tilpasset pilstil i denne lista.

Stil

Angi hvilken pilspiss du vil bruke på den valgte linja.

Bredde

Velg hvor bred pilspissen skal være.

Midten

Plasser midten av pilspissene på slutten av linja.

Synkroniser ender

Automatisk oppdatering av innstillingene til begge pilspissene når du angir en ny bredde, velger en annen stil på pilspissene eller midtstiller en pilspiss.

Corner and cap styles

Corner style

Select the shape to be used at the corners of the line. In case of a small angle between lines, a mitered shape is replaced with a beveled shape.

Cap style

Select the style of the line end caps. The caps are added to inner dashes as well.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!