Linje

Angi egenskaper for linjen du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

For å bruke denne funksjonen …


Linjeegenskaper

Stiler

Velg linjestilen du vil bruke.

Ikon Linjestil

Linjestil

Farger

Velg en farge for linjen.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Tykkelse

Velg tykkelsen for linjen. Du kan legge til en måleenhet. En linjetykkelse på null resulterer i en hårlinje med en tykkelse på én piksel av utgangsmediet.

Ikon Linjetykkelse

Linjetykkelse

Gjennomsiktighet

Angi graden av gjennomsiktighet for linjen. Du kan velge en verdi mellom 0 % (ikke gjennomsiktig) og 100 % (helt gjennomsiktig).

Ikon

Angi innstillingene for datapunktsymbolene i diagrammet.

Velg

Angi stilen til symbolet som du vil bruke i diagrammet ditt. Hvis du velger automatisk, bruker LibreOffice standardsymbolene for den valgte diagramtypen.

Bredde

Velg hvor bredt symbolet skal være.

Høyde

Velg hvor høyt symbolet skal være.

Behold størrelsesforhold

Beholder proporsjonene til symbolet/tegnet når du endrer høyden eller bredden.

Pilstiler

Du kan legge til nye pilhoder til en eller begge endene. Velg pilen i dokumentet og gå til fanenPilstiler i dette dialogvinduet for å legge til en tilpasset pilstil i denne listen.

Stil

Angi hvilken pilspiss du vil bruke på den valgte linjen.

Bredde

Velg hvor bred pilspissen skal være.

Midten

Plasser midten av pilspissene på slutten av linjen.

Synkroniser ender

Automatisk oppdatering av innstillingene til begge pilspissene når du angir en ny bredde, velger en annen stil på pilspissene eller midtstiller en pilspiss.

Hjørne- og endestiler

Hjørnestil

Velg formen som skal brukes i hjørnene av linjen. Ved liten vinkel mellom linjene, erstattes en gjæringsform med en skrå form.

Linjendestil

Velg stilen til linjeavslutningene. Linjeendene legges også til indre bindestreker.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!