Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Alt Text.

Fra grensesnittet med faner:

On the Image menu of the Image tab, choose Alt Text.

On the Object menu of the Object tab, choose Alt Text.


Text

Skriv inn en kort beskrivelse av de viktigste detaljene for det valgte objektet for en person som ikke kan se objektet. Denne teksten er tilgjengelig for bruk av hjelpeteknologier.

Alt Text

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text. Use Alt Text to add additional information to the short description found in Text. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text and Alt Text are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Dekorativ

Merker elementet som rent dekorativt, ikke en del av dokumentinnholdet, og kan ignoreres av hjelpeteknologier.

Supporter oss!