Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

For å bruke denne funksjonen …

Open the context menu for the object - choose Name.


Navn

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

Supporter oss!