Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for objektet - velg Navn.


Navn

Skriv inn et navn for det valgte objektet. Navnet vil være synlig i Navigator.

note

Navn må være unike mellom bilder, OLE-objekter og rammer i samme dokument.


Supporter oss!