Ny stil fra utvalg

For å bruke denne funksjonen …

Ny stil fra utvalgsikon

Ny stil fra utvalgsikon


Skriv inn nytt stilnavn

Gi et navn til den nye stilen.

Egendefinerte stiler for gjeldende dokument

Viser alle egendefinerte stiler gjeldende dokument. Disse stilene kan overskrives med et nytt stilvalg hvis du vil.

Supporter oss!