Distribute Columns Equally

Justererbredden til de valgte kolonnene, så de tilsvarer den bredeste kolonnen i utvalget. Den totale tabellbredden kan ikke overstige bredden til siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg verktøylinjen Optimer fra verktøylinjen Tabell og trykk på

Ikon

Distribute Columns Equally


Supporter oss!