Dobbel linjeavstand

Bruk dobbel linjeavstand på avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avstand - Linjeavstand: 2.


Ikon Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 2

Supporter oss!