Dobbel linjeavstand

Bruk dobbel linjeavstand på avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


Ikon

Linjeavstand: 2

Supporter oss!