1,5 Linjer

Bruk halvannen linjeavstand på avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avstand - Linjeavstand: 1,5.


Ikon Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 1,5

Supporter oss!