1,5 Linjer

Bruk halvannen linjeavstand på avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Ikon

Linjeavstand: 1,5

Supporter oss!