Enkel linjeavstand

Bruk enkel linjeavstand på avsnittet. Dette er standardinnstillingen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avstand - Linjeavstand: 1.


Ikon Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1

Supporter oss!