Enkel linjeavstand

Bruk enkel linjeavstand på avsnittet. Dette er standardinnstillingen.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Ikon

Linjeavstand: 1

Supporter oss!