Linjeavstand

Spesifiser hvor mye plass det skal være mellom tekstlinjer i et avsnitt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Mellomrom.


Enkel linjeavstand

Bruk enkel linjeavstand på avsnittet. Dette er standardinnstillingen.

1,5 Linjer

Bruk halvannen linjeavstand på avsnittet.

Dobbel linjeavstand

Bruk dobbel linjeavstand på avsnittet.

Supporter oss!