Linjeavstand

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Spacing.


Enkel linjeavstand

Bruk enkel linjeavstand på avsnittet. Dette er standardinnstillingen.

1,5 Linjer

Bruk halvannen linjeavstand på avsnittet.

Dobbel linjeavstand

Bruk dobbel linjeavstand på avsnittet.

Supporter oss!