Linjeavstand

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Linjeavstand


Enkel linjeavstand

Bruk enkel linjeavstand på avsnittet. Dette er standardinnstillingen.

1,5 Linjer

Bruk halvannen linjeavstand på avsnittet.

Dobbel linjeavstand

Bruk dobbel linjeavstand på avsnittet.

Supporter oss!