Senket skrift

Gjør skrifta i den valgte teksten mindre og senker teksten under grunnlinja.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Style - Subscript.


Ikon

Senket skrift

Supporter oss!