Senket skrift

Gjør skriften i den valgte teksten mindre og senker teksten under grunnlinjen.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Senket skrift.


Ikon

Senket skrift

Supporter oss!