Hevet skrift

Gjør skrifta i den valgte teksten mindre og hever teksten opp fra grunnlinja.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Style - Superscript.


Ikon

Hevet skrift

Supporter oss!