Hevet skrift

Gjør skrifta i den valgte teksten mindre og hever teksten opp fra grunnlinja.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Stil → Superskript


Ikon

Hevet skrift

Supporter oss!