Hevet skrift

Gjør skriften i den valgte teksten mindre og hever teksten opp fra grunnlinjen.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Hevet skrift.


Ikon Hevet

Hevet skrift

Supporter oss!