Fordel rader jevnt

Juster høyden på de valgte radene for å matche høyden på den høyeste raden i utvalget.

For å bruke denne funksjonen …

Fra kontekstmenyen:

Velg rader i tabellen, høyreklikk, velg Størrelse - Fordel rader jevnt.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Table - Optimize Size - Distribute Rows Evenly.

On the Table menu of the Table tab, choose Distribute Rows Evenly.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fordel rader jevnt

Fordel radene jevnt

Fra sidefeltet:

Choose Properties - Table - Distribute Rows Evenly.


Det er nødvendig å velge minst to rader for at denne kommandoen skal være tilgjengelig, og tilstrekkelig til å velge bare én celle fra hver rad.

Supporter oss!