Skygger

Legger til skygge på den valgte teksten. Hvis markøren står inne i et ord gjelder dette hele ordet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Skygge.


Supporter oss!