Gjennomstreking

Tegn en strek gjennom den valgte teksten. Hvis markøren er i et ord, vil streken gå gjennom hele ordet.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Supporter oss!