Gjennomstreking

Tegn en strek gjennom den valgte teksten. Hvis markøren er i et ord, vil streken gå gjennom hele ordet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Stil → Gjennomstreking


Supporter oss!