Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne menyen Format - Tekst , og velg Enkelt understreking eller Dobbelt understreking .

Ikon Understreking

Understreking


Hvis skrivemerket ikke er i et ord, vil tekst du skriver inn bli understreket.

Enkelt understreking

Understreker den valgte teksten med en enkelt linje.

Dobbelt understreking

Understreker den valgte teksten med to linjer.

Supporter oss!