Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne menyen Format - Tekst , og velg Enkelt understreking eller Dobbelt understreking .

Icon Underline

Understreking


Hvis skrivemerket ikke er i et ord, vil tekst du skriver inn bli understreket.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Supporter oss!