Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Hvis tekstmarkøren ikke er i et ord, og ingen tekst er valgt, brukes skriftstilen fortløpende på teksten du skriver.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - kursiv.

Ikon Kursiv

Kursiv


Supporter oss!