Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Hvis tekstmarkøren ikke er i et ord, og ingen tekst er valgt, brukes skriftstilen fortløpende på teksten du skriver.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Style - Bold.

Icon Bold

Halvfet


Supporter oss!