Stil

Bruk denne kommandoen for raskt å ta i bruk skriftstiler for en valgt tekst.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Style.


Hvis du plasserer skrivemerket i et ord, og ikke merker noe, blir skriftstilen brukt på hele det ordet. Hvis skrivemerket ikke er i et ord, og ingen tekst er valgt, brukes skriftstilen fortløpende på teksten du skriver.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Gjennomstreking

Tegn en strek gjennom den valgte teksten. Hvis markøren er i et ord, vil streken gå gjennom hele ordet.

Skygger

Legger til skygge på den valgte teksten. Hvis markøren står inne i et ord gjelder dette hele ordet.

Hevet skrift

Gjør skrifta i den valgte teksten mindre og hever teksten opp fra grunnlinja.

Senket skrift

Gjør skrifta i den valgte teksten mindre og senker teksten under grunnlinja.

Supporter oss!