Nederst

Plasser innholdet nederst i cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Celle → Nederst i sprettoppmenyen til cellen


Supporter oss!