Midtstill loddrett

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Celle → Midt på i sprettoppmenyen til cellen


Supporter oss!