Midtstill loddrett

Senterer innholdet i cellen mellom toppen og bunnen av cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Celle → Midt på i sprettoppmenyen til cellen


Supporter oss!