Øverst

Plasser innholdet øverst i cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Celle → Øverst i sprettoppmenyen til cellen


Supporter oss!