Slå sammen

Slår sammen innholdet av de valgte tabellcellene til en enkelt celle.

For å bruke denne funksjonen …

I Tabellinja velger du

Slå sammen celler

Slå sammen celler


Advarselsikon

Om man slår sammen celler, kan det føre til utregningsfeil i formler i tabellen.


Supporter oss!