Slå sammen celler

Kombinerer innholdet i de valgte cellene til en enkelt celle, og beholder formateringen til den første cellen i utvalget.

warning

Om man slår sammen celler, kan det føre til utregningsfeil i formler i tabellen.


For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Velg Slå sammen celler.

Fra verktøylinjer:

Ikon Slå sammen celler

Slå sammen celler


Supporter oss!