Slå sammen celler

Kombinerer innholdet i de valgte cellene til en enkelt celle, og beholder formateringen til den første cellen i utvalget.

warning

Om man slår sammen celler, kan det føre til utregningsfeil i formler i tabellen.


Supporter oss!