Størrelse

Bestem skriftstørrelsen for den valgte teksten.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen – velg Størrelse.


Supporter oss!