Størrelse

Bestem skriftstørrelsen for den valgte teksten.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu - choose Size.


Supporter oss!