Justert

Justerer valgte avsnitt(er) til venstre og høyre beholdermarg. Hvis du vil, kan du også spesifisere justeringsalternativene for den siste linjen i et avsnitt ved å velge Format - Avsnitt - Justering.

Containeren kan være en tekstdokumentside, et regneark eller tabellcelle, en tekstboks, en tegneform.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Juster tekst - Justert.

Åpne kontekstmenyen - velg Juster - Justert.

Ikon Justert

Blokkjustert


Supporter oss!