Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linjen i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Juster tekst - Justert.

Åpne kontekstmenyen - velg Juster - Justert.

Ikon Justert

Blokkjustert


Supporter oss!