Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linja i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Align - Justified (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Blokkjustert


Supporter oss!