Høyre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens høyremarg.

Containeren kan være en tekstdokumentside, et regneark eller tabellcelle, en tekstboks, en tegneform.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Juster tekst - Høyre.

Fra grensesnittet med faner:

Velg

Fra sidefeltet:

Velg Egenskaper - panelet.

Fra verktøylinjer:

Ikon Høyrejustering

Høyrejustert

Fra tastaturet:

+ R


Supporter oss!