Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Align - Right (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

Høyrejustert


Supporter oss!