Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Juster tekst - Høyre.

Åpne kontekstmenyen - velg Juster - Høyre.

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert


Supporter oss!