Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Juster tekst - Venstre.

Åpne kontekstmenyen - velg Justerer - Venstre.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert


Supporter oss!