Venstre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens venstre marg.

Containeren kan være en tekstdokumentside, et regneark eller tabellcelle, en tekstboks, en tegneform.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Juster tekst - Venstre.

Fra grensesnittet med faner:

Choose

Fra sidefeltet:

Select Properties - deck.

Fra verktøylinjer:

Icon Align Left

Venstrejustert

Fra tastaturet:

+ L


Supporter oss!