Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Venstrejustert


Supporter oss!