Justering (tekstobjekter)

Velg justeringsinnstillingene for det gjeldende utvalget.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering (med valgte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)


Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene på midten av siden.

Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linjen i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

Supporter oss!