Juster Tekst

Angi justeringsalternativene for gjeldende tekstavsnitt i containeren.

Containeren kan være en tekstdokumentside, et regneark eller tabellcelle, en tekstboks, en tegneform.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Juster tekst.

Fra grensesnittet med faner:

Velg

Fra sidefeltet:

Velg Egenskaper - panelet.


Venstre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens venstre marg.

Høyre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens høyremarg.

Sentrert

Sentrerer det(e) valgte avsnittet på den omkringliggende containeren.

Justert

Justerer valgte avsnitt(er) til venstre og høyre beholdermarg. Hvis du vil, kan du også spesifisere justeringsalternativene for den siste linjen i et avsnitt ved å velge Format - Avsnitt - Justering.

Topp

Justerer den valgte teksten vertikalt til toppen av containeren.

Senter

Sentrerer den valgte teksten vertikalt i containeren.

Bunn

Justerer den valgte teksten vertikalt til bunnen av containeren.

Supporter oss!