Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen på siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Nederst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Bunn

Nederst


Objektene justeres til den nederste kanten av det nederste objektet i utvalget.For å justere de individuelle objektene i en gruppe, for å gå inn i gruppen, velg objektene, høyreklikk og velg deretter et justeringsalternativ.

Supporter oss!