Juster loddrett midtstilt

sentrerer de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres midten av objektet til det vertikale midten av siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Midtstill (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Sentrert

Midtstilt


For å justere de individuelle objektene i en gruppe, for å gå inn i gruppen, velg objektene, høyreklikk og velg deretter et justeringsalternativ.

Supporter oss!