Juster loddrett midtstilt

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Midtstill (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Midtstilt


To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.

Supporter oss!