Toppjuster

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Øverst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Top

Øverst


Objektene justeres til den øverste kanten av det øverste objektet i utvalget.To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.

Supporter oss!