Toppjuster

Justerer toppkantene av de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er den øvre kanten av objektet justert til den øvre sidemargen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Align Text - Top.

Fra grensesnittet med faner:

Choose

Fra sidefeltet:

Select Properties - deck.

Fra verktøylinjer:

Icon Top

Øverst


Objektene justeres til den øverste kanten av det øverste objektet i utvalget.For å justere de individuelle objektene i en gruppe, for å gå inn i gruppen, velg objektene, høyreklikk og velg deretter et justeringsalternativ.

Supporter oss!