Toppjuster

Justerer toppkantene av de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er den øvre kanten av objektet justert til den øvre sidemargen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Øverst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Topp

Øverst


Objektene justeres til den øverste kanten av det øverste objektet i utvalget.For å justere de individuelle objektene i en gruppe, for å gå inn i gruppen, velg objektene, høyreklikk og velg deretter et justeringsalternativ.

Supporter oss!