Høyrejuster

Justerer de høyre kantene på de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Impress eller Draw, justeres høyre kant av objektet til høyre sidemarg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Høyre

Velg Form → Justering → Høyre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon  til Høyre

Høyre


Objektene justeres til høyrekanten av objektet i utvalget som er lengst til høyre.

For å justere de individuelle objektene i en gruppe, for å gå inn i gruppen, velg objektene, høyreklikk og velg deretter et justeringsalternativ.

Supporter oss!