Midtstill Horisontalt

sentrerer de valgte objektene horisontalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er midten av objektet justert til det horisontale midten av siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Sentrert

Midtstilt


Den vertikale plasseringen av de valgte objektene påvirkes ikke av denne kommandoen.

Supporter oss!