Venstrejuster

Justerer venstrekantene til de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres venstre kant av objektet til venstre sidemarg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon til venstre

Venstre


Objekter justeres i forhold til venstrekanten til objektet lengst til venstre i utvalget.

Merknadsikon

For å justere de individuelle objektene i en gruppe, for å gå inn i gruppen, velg objektene, høyreklikk og velg deretter et justeringsalternativ.


Supporter oss!